O
nas

Jesteśmy aliansem polskich specjalistycznych firm projektowych z branży budowlanej.

Naszym celem jest dostarczanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji technicznej bazującej na doświadczeniu zdobywanemu przez dziesiątki lat przez biura wchodzące w skład SYNERIC Engineers.

Dzięki ugruntowanej współpracy stworzyliśmy alternatywę dla dużych korporacyjnych biur technicznych oferując indywidualne podejście do Klienta oraz wysoką jakość usług. Za klucz do wspólnego sukcesu uważamy dobre zrozumienie potrzeb i celów naszych Klientów, co pozwala na identyfikację i sukcesywne rozwiązywanie problemów, a w konsekwencji – osiąganie tych celów.

SYNERIC Engineers zrzesza firmy: ABATOS, INSTALATOR, EL-SECO

Aktual
ności

Kolejny etap prac w zakładzie unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Białymstoku

2208

Kompleks głównych budynków technologicznych zakładu obejmuje budynek procesowy oraz budynek techniczny. Budynek procesowy wysokości od 25 m do 45 m złożony jest ze stalowej hali kotła, hali rozładunku, hali stabilizacji popiołów oraz żelbetowego bunkra do gromadzenia odpadów. Budynek techniczny zaprojektowany został w konstrukcji żelbetowej i zawiera najważniejszą część zakładu – halę turbogeneratora.

Rozpoczęto następny etap robót budowlanych na Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków-Balice

1308

Rozbudowa i przebudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice polega na budowie nowego Terminala, przebudowie istniejących Terminali i połączeniu ich w jedną funkcjonalną całość. MPL Kraków-Balice po rozbudowie będzie miał łączną powierzchnię użytkową 56 700 m² i będzie drugim po Warszawie największym w Polsce Portem Lotniczym.

Nasza
filo
zofia

Dzisiejszy rynek projektowy to rynek, na którym liczy się szybkość podjęcia i realizacji zlecenia.

Projekty, często bardzo skomplikowane, realizowane pod dużą presją czasu, wymagają złożonej organizacji, pracy wielu specjalistów, a ich efektywność ekonomiczna jest wyznacznikiem ich sukcesu. Powodzenie inwestycji zależy tym samym od zastosowania wielu nowatorskich i nowoczesnych technologii zapewniających niskie koszty budowy i eksploatacji, oraz wysokie standardy ekologiczne i funkcjonalne.

Mając to na uwadze, zakładając Syneric Engineers, zdecydowaliśmy się skupić na następujących aspektach działalności projektowej:
Odpowiedni dobór zespołu specjalistów, posiadających poza wiedzą merytoryczną również doświadczenie w obszarze, w którym realizują projekt, co pozwala na stosowanie dobrych praktyk i sprawdzonych rozwiązań.
Praca w zbiorczym układzie i w jednej bazie danych, pozwalająca na automatyczne wprowadzanie zmian w jednym modelu dla każdej z branż. Centralizacja tego typu pozwala na dużą elastyczność i oszczędność czasu, co jest szczególnie istotne przy zmianie parametrów planowanej Inwestycji, eliminuje też błędy i problemy wynikłe z nieefektywnej koordynacji projektowej.
Zarządzanie ryzykiem procesu inwestycyjnego minimalizujące jego wpływ na termin i budżet zadania inwestycyjnego
Zintegrowane projektowanie 3D, umożliwiające szybką modyfikację założeń projektowych, funkcjonalnych lub biznesowych;
Precyzyjne wymiarowanie i obliczenia elementów technicznych, zapewniające uzyskanie efektywnych parametrów inwestycji na każdym etapie projektu.

Syneric Engineers proponuje filozofię inżynieryjną łączenia najlepszej wiedzy i praktyki z nowoczesnymi metodami realizacji projektów, prowadzącej do sukcesu w postaci terminowej i efektywnej Inwestycji.

Projekty
 
 
Usługi

  ZARZĄDZANIE PROCESEM INWESTYCYJNYM

 • Obsługa procesów formalnych (pozwolenia i zezwolenia)
 • Doradztwo techniczne i finansowe
 • Wielobranżowe przedmiary robót wraz z kosztorysami inwestorskimi
 • Sprawowanie nadzoru autorskiego lub nadzoru inwestorskiego
 • Studia wykonalności
 • Usługi outsourcingowe (projektowanie, dokumentacja CAD)

  INŻYNIERIA KONSTRUKCJI

 • Projekty konstrukcji i elementów żelbetowych, stalowych, drewnianych
 • Projekty fundamentów
 • Audyty techniczne i weryfikacje, analizy stanu istniejącego
 • Projekty geotechniczne (badania laboratoryjne gruntu, nawierzchni)

  INŻYNIERIA DROGOWA

 • Projekty przebudowy dróg, ulic, parkingów, placów manewrowych
 • Projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu
 • Projekty sygnalizacji świetlnych (stałoczasowe, akomodacyjne)
 • Analizy ruchu wraz z pomiarami na skrzyżowaniach, przekrojach drogi
 • Projekty oświetlenia dróg, skrzyżowań
 • Projekty odwodnienia dróg (kanalizacji deszczowej)
 • Projekty elektroenergetycznych linii napowietrznych i sieci kablowych
 • Projekty ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przepusty dla zwierząt)
 • Raporty oddziaływania na środowisko
 • Obsługa formalna: uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację inwestycji oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

  INŻYNIERIA SIECIOWO-INSTALACYJNA

 • Projekty sieci i instalacji klimatyzacji (w tym komfortu i precyzyjnej)
 • Projekty sieci i instalacji wentylacji i ogrzewania
 • Projekty sieci i instalacji wod-kan.
 • Projekty systemów magazynowania chłodu, opartych na pompach ciepła, vrv, klimatyzacji precyzyjnej (dla serwerowni)
 • Projekty sieci sanitarnej (przebudowy sieci gazowej, wodociągowej, c.o.)
 • Projekty odwodnienia

  SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

 • Projekty instalacji energetycznych
 • Projekty automatyki, bms, skd (systemy kontroli dostępu), sswin (system sygnalizacji włamania i napadu) do klasy sa-4, (autoryzacja techom), sap i dso
 • Monitoring cctv
 • Sieci wideodomofonowe, komputerowe
 • Systemy nagłaśniania obiektów
 • Instalacje domofonowe, instalacje tv